Cena za osobę:

 

wrzesień - maj - 50 zł/doba
czerwiec - sierpień - 60 zł/doba

 

Przy dłuższych pobytach cena do negocjacji.

 

Rezerwacja miejsc pod nr telefonów: +48/58/6752722, lub 884-891-179

Wysokość zadatku do uzgodnienia telefonicznie.

Powrót

- cennik

 

                                                                                                   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Administratorem Danych Osobowych jest :

POKOJE SYBERIA, UL. MORSKA 20, 84-130 KUŹNICA, JSELIN@INTERIA.PL, 884891179.

 

Celem przetwarzania jest :

a. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu.

b. Wywiązanie się z obowiązku opłaty miejscowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jastarni.

 

Dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6, punkt 1, litera a, b, c, d oraz f ( prawnie uzasadniony interes administratora : zapewnienie bezpieczeństwa mienia należącego do administratora).

 

Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do :

a. Dostępu do swoich danych, które przetwarza administrator.

b. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.

c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.

d. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

 

Odbiorcami danych osobowych są :

a. Urząd Miejski w Jastarni w celu uiszczenia opłaty miejscowej.

b. Bank, w którym konto posada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.

Dane nie będą przekazywane do państw poza UE lub organizacji międzynarodowych.

 

                                                                                                                                                                         Magdalena Selin

Projekt i realizacja: nasza-kuznica.pl