Powrót

Kuźnica - zachodnia część miasta Jastarni, położona na Mierzei Helskiej, nad Morzem Bałtyckim. Dawna wieś rybacka, włączona w 1973 r. do Jastarni. Obecnie kurort wypoczynkowy z letnim kąpieliskiem i przystanią morską. Integralną częścią Kuźnicy jest pobliskie osiedle Syberia. Według ewidencji ludności na 30 kwietnia 2013, Kuźnica liczyła 628 stałych mieszkańców.

Zgodnie z kaszubskim podaniem niemiecka i kaszubska nazwa Kuźnicy Kusfeld (Miejsce PocałunKuźnica - zachodnia część miasta Jastarni, położona na Mierzei Helskiej, nad Morzem Bałtyckim. ku) opisywało symbolicznie fakt dotykania się morza ('całowania') z zatoką.

Najstarszy znany dokument który mówi o Kuźnicy pochodził z 1570 roku. Podawał nazwę Kuschfeldt i wspominał o jednej mieszkającej tam rodzinie. Zapisy historyczne z końca XVI wieku mówią o tym że Kuźnica leżała wówczas na jednej z ciągu wysepek, z których połączenia powstała Mierzeja Helska. Wskazywana jest jako miejsce budowy czterobastionowego fortu "Kazimierzowo" (1634-1635 r.) obsadzonego 200-osobową załogą, opuszczonego po potopie szwedzkim.

Wydany w 1883 tom IV Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, że w:

    "R 1663 stała tu tylko jedna chata, inne zapewne w czasie wojny szwedzkiej zrujnowane i opuszczone. Wieś należała do dóbr starosty puckiego. Lustracya tegoż starosty z r. 1678 donosi: Od r.1660 trzymał tę osadę Wojciech Byzewski jure emphiteutico do lat 30. Ale popełniwszy kryminał praedae z rozbitego okrętu lubeckiego i circumstancyi zabicia ludzi niewinnych w tym okręcie od nawalności salwowanych z zięciem swoim Matysem Walkowcem, zgodził się z panem Karolem Fondoren, plenipotentem pryncypałów przerzeczonego okrętu lubeckiego i residuitatem annorum emphiteuticorum puścił temu to Fondoren. Powinność posesora taka: brzegu morskiego pilnować, piwo pańskie i gorzałkę szynkować i czynszu za rok dawać fl.8"

Zachowane dokumenty z 1772 roku wspominają, że Kuźnicę zamieszkiwało wówczas 25 rybaków.

W 1939 roku na skutek bombardowania przez Luftwaffe zniszczeniu uległo około 45% zabudowań Kuźnicy.

źródło: www.wikipedia.pl

- Kuźnica

Projekt i realizacja: nasza-kuznica.pl

Powrót